Menukar Nama Recycle Bin

Diterbitkan Oleh Tawakkal | 12:14 PTG | | 0 Komentar »

Tidak seperti ikon-ikon lain di Desktop, ikon Recycle Bin tidak boleh diubah kepada nama lain. Untuk menukar nama Recyle Bin, anda perlu membuat suntingan Registry:

1) Klik Start -> Run

2) Taipkan regedit dan tekan Enter

3) Kembangkan (expand) ke:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
\ShellNoRoam\MUICache

4) Klik dua kali pada nilai STRING @C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll,-8964

5) Tukarkan nama "Recycle Bin" kepada nama yang diinginkan, contohnya "Bakul Sampah"

6) Klik OK

Sekarang, klik di mana-mana bahagian Desktop anda dan tekan kekunci F5, ikon Recycle Bin anda akan ditukar kepada nama yang telah ditetapkan.

0 Komentar